سوابق تدریس - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز

 

  1. تدریس ارتباطات و مهارت های زندگی در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان (5 سال )
  2. اصول و مبانی مدیریت کسب و کار در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان (5 سال )
  3. تدریس حقوق تجارت و کسب و کار در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان (5 سال )
  4. تدریس در موسسه آموزش عالی نجف آباد و المهدی اصفهان ( غیر انتفاعی – غیر دولتی )
  5. فنون فروش و مذاکره در مرکز شماره 3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
  6. ارتباط موثر در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت خانه صنعت و معدن ایران
  7. تبلیغات خلاق در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت خانه صنعت و معدن ایران