کتب منتشر شده - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز

 

کتب منتشر شده

 1. اسپکیولند، رابین (1389)، فراتر از استراتژی ( نقش مدیران در پیاده سازی موفقیت آمیز استراتژی )، مترجم: میثم شکری ساز،نقش مانا ، شابک :978-964-7418-84-3
 2. کریس روی کرافت ویویس (1392)، تویی که ذهن برنده ای ، مترجم میثم شکری ساز، شهید فهمیده،  شابک : 978-964-218-129-2
 3. پیتر ارس ، جورج ترک، (1392) ، رازهای بازاریابی قدرتمند ، مترجم میثم شکری ساز، شهید فهمیده،  شابک : 987-964-218-128-5
 4. آلن و بارابرا پیس، (1395)، آسایش در آرامش، مترجم میثم شکری ساز، خاموش،  شابک : 978-600-95-874-2-1
 5. اندرسون، تونی،(1395)  بازاریابی گوریلی، مترجم میثم شکری ساز، خاموش،  شابک : 978-600-04-6597-1
 6. رابینز،آنتونی ، (1396)،  استوار، مترجم میثم شکری ساز، نقش مانا،  شابک : 978-600-5956-52-8
 7. شکری ساز میثم ، (1396)،  بازاریابی نوگرا، نصوح،  شابک : 978-600-5088-56-4
 8. شکری ساز میثم ، (1396)، ناگفته های تاریخ تفکرات مدیریت، نصوح،  شابک :  978-600-5088-58-8
 9. هیزلداین،سایمون ،(1398) مذاکره با دستان خالی ،مترجم میثم شکری ساز،پارسیان دانش پندار،شابک:978-99712-0-8
 10. شکری ساز میثم ، (1397)بازاریابی وکسب وکار اسلامی، پارسیان دانش پندار،شابک:978-622-99614-1-4
 11. شکری ساز میثم، روابط فرد و سازمان، در حال انتشار