توانمندی های شخصی - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز

توانمندی‌های شخصی، نشانی از سال‌ها تجربه، یادگیری و آموزش افراد موفق به ویژه مدیرانی است که دستاوردهای فراوانی به دست آورده‌اند. یک مدیر موفق و یک رهبر کسب‌وکار، همواره در حال یادگیری و گسترش دانش و مهارت‌های خود است تا با بحران‌های احتمالی مواجه شده و تصمیمات درستی بگیرد.

مدیر کسب‌وکاری که به فکر یادگیری مستمر نباشد، محکوم به شکست است و مدیری که بدون غرور و با متانت به دنبال یادگیری است، همواره یک سر و گردن از سایر رقبا بالاتر خواهد بود.

در این صفحه مهم‌ترین توانمندی‌های شخصی دکتر میثم شکری ساز، کارآفرین جوان و موفق ایرانی را مشاهده می‌کنید:

 

توانمندی های شخصی

  1. مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش
  2. انجام پروژه های بازرگانی و فروش و بازاریابی
  3. استقرار استاندارد های مدیریت کیفیت در سازمان ها
  4. انجام پروژه های مربوط به حوزه آموزش عالی
  5. انجام پروژه های مرتبط با مذاکرات و ارتباطات
  6. انجام پروژه های مدیریت پروژه