ویدیو همایش و مراسمات - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز

سخنرانی دکتر میثم شکری ساز در همایش اصفهان

مرفی مجموعه پارس پندار نهاد

معرفی مجموعه راه پارسی

جشن پانزده سالگی مجموعه پارس پندار نهاد

حضور پارس پندار نهاد در نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس

مصاحبه دکتر میثم شکری ساز با رسانه نصویری فردای اقتصاد