کتاب بازاریابی و کسب و کار اسلامی

300,000 تومان

عنوان و نام پدیدآور : بازاریابی و کسب و کار اسلامی/  محمدرضا دلوی … و دیگران، ویراستار حدیث ابراهیمی.
مشخصات نشر :  اصفهان: دانش پندار، 1397.
مشخصات ظاهری : {11 ، 386} ص.: مصور، جدول 5/21*5/29 س.م.
شابک : 4-1-99614-622-978
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه : ص. [370 – 386].
موضوع : بازاریابی- جنبه های مذهبی – اسلام
موضوع : Marketing–*Religious aspects–Islam
موضوع : بازارها- جنبه های مذهبی- اسلام
موضوع : Bazaars Marketing– Religious aspects– Islam
موضوع : برندسازی (بازاریابی)– جنبه های مذهبی– اسلام
موضوع : Branding Marketing-Religious aspects-Islam
موضوع : کسب و کار- جنبه های مذهبی – اسلام
موضوع : Business-Religious aspects- Islam
شناسه افزوده : دلوی اصفهانی ، محمدرضا، 1349.
شناسه افزوده : Delvi,Mohammad Reza
رده بندی کنگره : 1397 17ب/2/BP230
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : 5274415

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

کتاب بازاریابی و کسب و کار اسلامی

کتاب بازاریابی و کسب و کار اسلامی | بازاریابی و بازارسازی از جمله عوامل مهمی است که می تواند به فروش یک کالا و محصول و یا فروش خدمات مختلف کمک کند. برندها و تجارت ها از بازاریابی برای فروش محصولات خود استفاده می کنند. در واقع می توان گفت یکی از مهمترین بخش های یک تجارت، بازاریابی است و موفقیت در آن می تواند تمامی جنبه های مختلف یک کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. قطعا فروش بیشتر به درآمدزایی بیشتر کمک خواهد کرد. بهترین و مرغوب ترین کالاها نیز نیاز به بازاریابی دارند چون بدون تبلیغات قطعا مصرف کننده شناختی نسبت به محصول پیدا نخواهد کرد. بنابراین در هر صنعتی هر کالا یا محصولی نیاز به بازاریابی پیدا می کند.
برای تدوین کتاب حاظر از کتاب ها و مقالات بسیاری استفاده شده است که مجموعه ای از آنها در پایان کتاب به عنوان منابع و مآخذ آمده است. این مجموعه که شامل شش فصل می باشد، منبع اطلاعاتی ارزنده ای برای مطالعه و تحقیق بیشتر در این زمینه است.