کتاب به کانادا خوش آمدید

150,000 تومان

سرشناسه : شکری ساز، میثم، 1365
نام کتاب: به کانادا خوش آمدید/ گردآوری و تالیف میثم شکری ساز.
مشخصات نشر : اصفهان :پارسیان دانش پندار، 1398
مشخصات ظاهری : 137ص
شابک : 0-55-7016-622-978
وضعیت فهرست نویسی :فیبا
موضوع : کانادا- مهاجرت- راهنماها
شماره کتابشناسی ملی: 5975364

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

توضیحات

به کانادا خوش آمدید

به کانادا خوش آمدید